Strona główna
Moje opracowania
O mnie:

Ja, Toporowski Józef, syn Kazimierza i Marii z domu Urbanowskiej urodziłem się 22 maja 1942r. we wsi Nowosiółka Biskupia, rejonu Mielnica nad Dniestrem (taka nazwa obowiązywała do 1945r., po 1945r. nazwa została zmieniona na  Mielnica-Podolska. Jeszcze później zostały zlikwidowane rejony Mielnica-Podolska i Skała-Podolska i utworzony z trzech obszarów rejon Borszczów).
Obecna nazwa mojej rodzinnej wsi Nowosiółki brzmi  Zbruczańskie i znajduje się w  pow. Borszczów, woj. Tarnopol.
W czerwcu 1959r. ukończyłem  średnią maturalną szkołę w Czarnokozincach, sąsiedniej wsi za rzeką Zbrucz z ruinami zamku dawnej rezydencji biskupów kamienieckich. Ponieważ tereny te były własnością biskupów, nazwa mojej wsi do 1939r. brzmiała Nowosiółka Biskupia.

JA NA FOTOGRAFIACH:
- maturzysta - - uczeń technikum - - absolwent technikum - - emeryt -
- pracownik
Instytutu Pedagogicznego
w Kamieńcu Podolskim
- emeryt -
w Jeleniej Górze
- turysta -
rzeka Zbrucz
- turysta -
Ogród w Wojsławicach
 
 - kierownik działu -  - inspektor nadzoru - - praca nad stroną -  

W wyniku agresywnego napadu ZSRR 17 września 1939r. na terytorium Polski nazwy tych terenów zostały zmienione w celu zamazania wszelkiej pamięci o polskości tych ziem. Nazwa Nowosiółka została zmieniona na Nowosiłka.

W trakcie łączenia trzech małych rejonów w jeden, okazało się iż dwie wsie mają tą samą nazwę w tym samym rejonie. Aby nie powracać do historycznych-polskich nazw Nowosiółki Biskupiej i Nowosiółki Kościukowej, jednej z tych wsi zmieniono nazwę z Nowosiółki (Biskupiej) na Zbruczańskie

W Kamieńcu Podolskim mieszkałem i pracowałem od września 1959r. do sierpnia 1966r. We wrześniu 1959r. podjąłem naukę w technikum budowlanym w Kamieńcu-Podolskim, który to ukończyłem w październiku 1963r. Od pierwszego marca 1964r. do ósmego sierpnia 1966 pracowałem w Pedagogicznym Instytucie (możemy ją porównać do Wyższej Szkoły Nauczycielskiej) na stanowisku inżyniera technicznego nadzoru nad remontami w administracji.

Do Polski przyjechałem we wrześniu 1966r. Od września 1968r. mieszkam w Jeleniej Górze.

MOJE ZAINTERESOWANIA:

- stolarka artystyczna (zapraszam do galerii na próbkę moich prac),
- historia,
- numizmatyka,
- malarstwo, grafika,
- fotografia cyfrowa (m.in. drewnianych motywów architektonicznych i przyrody) - najnowsza pasja

OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA:
MOJE WYRÓŻNIONE ZDJĘCIE:Kontakt: jozeftop@o2.pl
INFORMACJE O AUTORZE
Galeria
Moje zainteresowania
ZAINTERESOWANIA,  HOBBY